* Volg ons


* Wie is Online

  • Punt gasten: 44
  • Punt verborgen: 0
  • Punt leden: 0

Er zijn geen bezoekers online

* Actuele onderwerpen

vista updaten door Peter
[12 september 2019, 20:45:13]


Hallo allemaal door Peter
[11 september 2019, 18:51:05]


nieuwe laptop is steeds traag door Peter
[10 september 2019, 21:07:20]


kan geen andere locatie kiezen met installatie van programma/patch door montana
[ 8 september 2019, 23:49:55]


tegels startmenu door Peter
[ 7 september 2019, 18:47:37]


koffie over laptop Dell door Peter
[ 6 september 2019, 23:58:23]


VERPLAATST: foto's terughalen digitale camera door Peter
[ 9 augustus 2019, 23:48:31]


foto's terughalen digitale camera door Peter
[ 9 augustus 2019, 23:47:43]


Opstart problemen door Boyo
[ 9 augustus 2019, 18:02:54]


Google Foto's door Just Vecht
[27 juli 2019, 21:37:34]


Firefox profielen door Peter
[27 juli 2019, 16:59:27]


Foto lichter maken door Peter
[27 juli 2019, 12:00:12]


firefox profielmappen door dvangenderen
[26 juli 2019, 19:32:53]


Foto lichter maken door dvangenderen
[25 juli 2019, 19:26:59]


wil cd niet branden door Peter
[24 juli 2019, 20:04:46]


PlayMemory Home (Sony) door Peter
[22 juli 2019, 18:07:43]


PC wordt steeds langzamer door Peter
[22 juli 2019, 18:07:01]


Google foto's google albumarchief albums door dvangenderen
[22 juli 2019, 16:57:12]


inloggen google account door Peter
[19 juli 2019, 23:22:18]


flits op foto achtergrond verwijderen door Leon
[18 juli 2019, 02:29:04]


* Chat

Vraag maar raak!
Stel je vragen over computers en internet en krijg direct antwoord! Iedere maandagavond 21:00 - 22:00 uur in de chatroom.


Registratieovereenkomst

NL Computer Forum Registratieovereenkomst

Door hieronder op 'Ik accepteer de bepalingen van de overeenkomst' te klikken, verklaar je de onderstaande tekst volledig te hebben gelezen, de onderstaande tekst volledig te hebben begrepen en volledig met alle gestelde voorwaarden in te stemmen.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount dat je registreert, niet zult doorgeven aan derden. NB De Beheerders van dit Forum zullen NOOIT om jouw wachtwoord vragen. Je stemt ook in met het feit dat je NOOIT een account van een ander zult gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een moeilijk te achterhalen wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Op het gebruik van dit Forum zijn de NL Computer Forum Huisregels van toepassing. Deze Huisregels staan hieronder en maken integraal deel uit van de Registratieovereenkomst. Via de knop 'Regels' bovenaan iedere pagina van het Forum zijn de Huisregels op ieder moment te raadplegen.


NL Computer Forum Gebruikersregels

Dit Forum wordt beheerd door Wizops, Sysops en Moderatoren (zie de knop 'Sysops' bovenaan iedere pagina van het Forum). Een Wizop heeft alle technische beheermogelijkheden van het Forum. Eén Wizop is tevens Forum Manager en heeft uit dien hoofde de algemene leiding van het Forum. Via de knop 'Contact' bovenaan iedere pagina van het Forum kan de Forum Manager via e-mail worden bereikt. Een Sysop kan de berichten beheren in álle berichtensecties van het Forum. Een Moderator kan de berichten beheren in de berichtensectie(s) waarin hij of zij Moderator is.

De Forum Manager, Wizops, Sysops en Moderatoren worden tezamen aangeduid als '(de) Beheerders'. Iedere andere gebruiker van het Forum wordt hierna aangeduid als 'Gebruiker'.

De Beheerders van dit Forum proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen. Het is echter onmogelijk om ieder bericht direct te controleren. De Gebruiker erkent dat alle berichten op dit Forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de Beheerders (behalve bij de berichten die door deze mensen zelf geplaatst zijn). De Beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten die zij zelf niet hebben geplaatst.

Op dit Forum gelden verder de onderstaande regels:

  • Het plaatsen van copyright beschermd materiaal, het noemen van illegale activiteiten/URL's en het noemen van het bezit ervan is niet toegestaan.
  • Vragen die op het Forum worden gesteld, worden ook op het Forum beantwoord. Er wordt dus niet gevraagd om reacties via e-mail.
  • Er wordt niet gespammed. Hieronder vallen ook het plaatsen van reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities.
  • Behandel elkaar met respect (algemene gedragsregels). Gebruiker zal geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende en/of seksueel georiënteerde berichten plaatsen. Verder dient Gebruiker zich te houden aan de van toepassing  zijnde wetten en regels.
  • Het is ten strengste verboden porno of pornografisch materiaal op het Forum te plaatsen.
  • Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door Gebruiker geplaatste berichten. Gebruiker verklaart zich akkoord om de Beheerders van het Forum te vrijwaren van enige door Gebruiker veroorzaakte schade.

Als Gebruiker zich niet houdt aan deze Gebruikersregels of aanwijzingen van de Beheerders niet opvolgt, kan Gebruiker onmiddellijk en permanent verbannen worden en zal eventueel de Internet Service Provider (ISP) van Gebruiker op de hoogte worden gesteld van het gedrag van Gebruiker. Het IP adres van de computer van Gebruiker wordt bij ieder bericht opgeslagen voor het geval de toegang tot het Forum ontzegd moet worden of de ISP van Gebruiker benaderd moet worden. Verder bewaart het systeem cookies op de computer van Gebruiker. Deze cookies bevatten geen informatie die in het Forumprofiel van Gebruiker opgegeven wordt. Gebruiker stemt ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder toestemming van de Gebruiker, behoudens in het geval dat de Forum Manager een formele klacht of gerechtelijke vordering heeft ontvangen.

De Beheerders van het Forum hebben het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en berichtensecties te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Het e-mailadres dat Gebruiker opgeeft, wordt alleen gebruikt voor het activeren van het account en wachtwoord van Gebruiker, voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als Gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet en voor het informeren over wijzigingen in deze Gebruikersregels. Ook kan Gebruiker er zelf voor kiezen om bepaalde, door hem of haar zelf te kiezen, notificaties (bijv. van nieuwe berichten) via e-mail te ontvangen.

Gebruiker heeft de mogelijkheid een meer gedetailleerd profiel aan te maken. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de informatie in dit profiel respectvol en juist te houden. Enige informatie die de Beheerders van het Forum onjuist of onzedelijk beschouwen, zal worden verwijderd, met of zonder berichtgeving vooraf. Gepaste sancties, zoals hierboven beschreven, kunnen volgen.

De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor zijn doen en laten op het Forum.
De Beheerders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door Gebruikers.  

In het geval de inhoud van deze Gebruikersregels wijzigen, zal Gebruiker daarover worden geïnformeerd. Door daarna gebruik te blijven maken van het Forum, verklaart gebruiker de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben gelezen, de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben begrepen en volledig met alle gestelde gewijzigde voorwaarden in te stemmen.

In alle gevallen waarin de NL Computer Forum Gebruikersregels niet voorzien, beslist de Forum Manager. Deze beslissing is voor alle betrokken partijen bindend.