* Volg ons


* Wie is Online

  • Punt gasten: 28
  • Punt verborgen: 0
  • Punt leden: 0

Er zijn geen bezoekers online
  • Punt Online vandaag: 1

* Actuele onderwerpen

Word Perfect 9 drukt bepaalde exemplaren van WP-documenten niet af door jackson0
[23 februari 2018, 16:23:59]


Harde schijf vol door Janny
[20 februari 2018, 01:01:17]


Instellen van de afdrukkwaliteit in Word Perfect X6 of X8 door jackson0
[ 9 februari 2018, 16:26:07]


Problemen met proxy programma's en nummers in Windows 10 Pro met Microsoft Edge door Peter
[ 8 februari 2018, 22:02:45]


Nieuw lid door RuudDeWit
[ 7 februari 2018, 16:01:33]


kleine letters door pinner
[ 3 februari 2018, 02:48:00]


Printer op laptop aansluiten door pinner
[ 3 februari 2018, 02:44:16]


cd/dvd-station wordt niet meer herkend. door pinner
[ 3 februari 2018, 02:40:43]


emailaanbieder opzetten door pinner
[ 3 februari 2018, 02:23:57]


windows xp installeren in plaats van windows 7 door Peter
[27 januari 2018, 21:27:20]


Ethernet icoontje werd plotseling een ander icoontje door BigLJohn
[27 januari 2018, 18:19:42]


trillend beeld op laptop door Ruud_coco
[18 januari 2018, 05:49:45]


TV kijken op laptop door RuudDeWit
[11 januari 2018, 16:51:16]


Winzip programma door Peter
[ 9 januari 2018, 23:22:39]


vliegtuigstand door jo buntinx
[ 9 januari 2018, 22:53:21]


pst-bestanden importeren in thunderbird of windows live mail door RuudDeWit
[ 9 januari 2018, 15:53:25]


wel verbinding met netwerk, geen internet door Peter
[ 7 januari 2018, 17:59:01]


Gelukkig nieuwjaar door Just Vecht
[ 2 januari 2018, 12:19:59]


Scannen met printer door Peter
[20 december 2017, 18:28:44]


Amerikaanse nieuws uitzetten door Peter
[14 december 2017, 18:32:16]


* Chat

Vraag maar raak!
Stel je vragen over computers en internet en krijg direct antwoord! Iedere maandagavond 21:00 - 22:00 uur in de chatroom.


NL Computer Forum Gebruikersregels

Dit Forum wordt beheerd door Wizops, Sysops en Moderatoren (zie de knop 'Sysops' bovenaan iedere pagina van het Forum). Een Wizop heeft alle technische beheermogelijkheden van het Forum. Eén Wizop is tevens Forum Manager en heeft uit dien hoofde de algemene leiding van het Forum. Via de knop 'Contact' bovenaan iedere pagina van het Forum kan de Forum Manager via e-mail worden bereikt. Een Sysop kan de berichten beheren in álle berichtensecties van het Forum. Een Moderator kan de berichten beheren in de berichtensectie(s) waarin hij of zij Moderator is.

De Forum Manager, Wizops, Sysops en Moderatoren worden tezamen aangeduid als '(de) Beheerders'. Iedere andere gebruiker van het Forum wordt hierna aangeduid als 'Gebruiker'.

De Beheerders van dit Forum proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen. Het is echter onmogelijk om ieder bericht direct te controleren. De Gebruiker erkent dat alle berichten op dit Forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de Beheerders (behalve bij de berichten die door deze mensen zelf geplaatst zijn). De Beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten die zij zelf niet hebben geplaatst.

Op dit Forum gelden verder de onderstaande regels:

  • Het plaatsen van copyright beschermd materiaal, het noemen van illegale activiteiten/URL's en het noemen van het bezit ervan is niet toegestaan.
  • Vragen die op het Forum worden gesteld, worden ook op het Forum beantwoord. Er wordt dus niet gevraagd om reacties via e-mail.
  • Er wordt niet gespammed. Hieronder vallen ook het plaatsen van reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities.
  • Behandel elkaar met respect (algemene gedragsregels). Gebruiker zal geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende en/of seksueel georiënteerde berichten plaatsen. Verder dient Gebruiker zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels.
  • Het is ten strengste verboden porno of pornografisch materiaal op het Forum te plaatsen.
  • Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door Gebruiker geplaatste berichten. Gebruiker verklaart zich akkoord om de Beheerders van het Forum te vrijwaren van enige door Gebruiker veroorzaakte schade.

Als Gebruiker zich niet houdt aan deze Gebruikersregels of aanwijzingen van de Beheerders niet opvolgt, kan Gebruiker onmiddellijk en permanent verbannen worden en zal eventueel de Internet Service Provider (ISP) van Gebruiker op de hoogte worden gesteld van het gedrag van Gebruiker. Het IP adres van de computer van Gebruiker wordt bij ieder bericht opgeslagen voor het geval de toegang tot het Forum ontzegd moet worden of de ISP van Gebruiker benaderd moet worden. Verder bewaart het systeem cookies op de computer van Gebruiker. Deze cookies bevatten geen informatie die in het Forumprofiel van Gebruiker opgegeven wordt. Gebruiker stemt ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder toestemming van de Gebruiker, behoudens in het geval dat de Forum Manager een formele klacht of gerechtelijke vordering heeft ontvangen.

De Beheerders van het Forum hebben het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en berichtensecties te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Het e-mailadres dat Gebruiker opgeeft, wordt alleen gebruikt voor het activeren van het account en wachtwoord van Gebruiker, voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als Gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet en voor het informeren over wijzigingen in deze Gebruikersregels. Ook kan Gebruiker er zelf voor kiezen om bepaalde, door hem of haar zelf te kiezen, notificaties (bijv. van nieuwe berichten) via e-mail te ontvangen.

Gebruiker heeft de mogelijkheid een meer gedetailleerd profiel aan te maken. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de informatie in dit profiel respectvol en juist te houden. Enige informatie die de Beheerders van het Forum onjuist of onzedelijk beschouwen, zal worden verwijderd, met of zonder berichtgeving vooraf. Gepaste sancties, zoals hierboven beschreven, kunnen volgen.

De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor zijn doen en laten op het Forum.
De Beheerders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door Gebruikers.  

In het geval de inhoud van deze Gebruikersregels wijzigen, zal Gebruiker daarover worden geïnformeerd. Door daarna gebruik te blijven maken van het Forum, verklaart gebruiker de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben gelezen, de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben begrepen en volledig met alle gestelde gewijzigde voorwaarden in te stemmen.

In alle gevallen waarin de NL Computer Forum Gebruikersregels niet voorzien, beslist de Forum Manager. Deze beslissing is voor alle betrokken partijen bindend.