* Volg ons


* Wie is Online

  • Punt gasten: 49
  • Punt verborgen: 0
  • Punt leden: 0

Er zijn geen bezoekers online
  • Punt Online vandaag: 2

* Actuele onderwerpen

Geluid / beeld probleem door Leon
[25 november 2020, 08:57:07]


Adblocker door RuudDeWit
[23 november 2020, 16:33:21]


afgeluisterd door Peter
[23 november 2020, 13:29:29]


Geen geluid na standby door djouni
[20 november 2020, 11:07:27]


menu- en bladwijzerbalk schuiven steeds weg door Peter
[18 november 2020, 22:41:21]


update door Peter
[18 november 2020, 18:30:10]


hoe kan ik een flits van de achtergrond van een foto verwijderen? door RuudDeWit
[10 november 2020, 16:01:24]


Canon TR 7550 / Windows 10 communicatie probleem door Peter
[ 8 november 2020, 12:05:15]


VERPLAATST: hoe kan ik een flits van de achtergrond van een foto verwijderen? door Peter
[ 8 november 2020, 12:02:47]


belgeschiedenis terughalen door Peter
[14 oktober 2020, 21:47:41]


AOL/compuserve mail in Thunderbird door Leonard
[13 oktober 2020, 12:57:06]


gewiste belgeschiedenis terughalen door dvangenderen
[ 9 oktober 2020, 18:06:40]


update door ronkrabben
[ 5 oktober 2020, 14:38:44]


foutcode P81 bij installeren door Peter
[ 3 oktober 2020, 13:32:12]


LinkPizza door WilmaWilma
[12 september 2020, 16:15:22]


PC loopt soort vast na windows 10 installatie door Peter
[ 5 september 2020, 11:51:47]


Office Outlook lijst recente items naar 0 zetten door Peter
[ 3 september 2020, 09:48:26]


Xubuntu 32 bit stopt door Paul
[31 augustus 2020, 17:42:24]


Windows 10 context-menu werkt gebrekkig door Peter
[29 augustus 2020, 22:42:37]


beveiligingscertificaat door jo buntinx
[25 augustus 2020, 11:24:25]


* Chat

Vraag maar raak!
Stel je vragen over computers en internet en krijg direct antwoord! Iedere maandagavond 21:00 - 22:00 uur in de chatroom.


NL Computer Forum Gebruikersregels

Dit Forum wordt beheerd door Wizops, Sysops en Moderatoren (zie de knop 'Sysops' bovenaan iedere pagina van het Forum). Een Wizop heeft alle technische beheermogelijkheden van het Forum. Eén Wizop is tevens Forum Manager en heeft uit dien hoofde de algemene leiding van het Forum. Via de knop 'Contact' bovenaan iedere pagina van het Forum kan de Forum Manager via e-mail worden bereikt. Een Sysop kan de berichten beheren in álle berichtensecties van het Forum. Een Moderator kan de berichten beheren in de berichtensectie(s) waarin hij of zij Moderator is.

De Forum Manager, Wizops, Sysops en Moderatoren worden tezamen aangeduid als '(de) Beheerders'. Iedere andere gebruiker van het Forum wordt hierna aangeduid als 'Gebruiker'.

De Beheerders van dit Forum proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen. Het is echter onmogelijk om ieder bericht direct te controleren. De Gebruiker erkent dat alle berichten op dit Forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de Beheerders (behalve bij de berichten die door deze mensen zelf geplaatst zijn). De Beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten die zij zelf niet hebben geplaatst.

Op dit Forum gelden verder de onderstaande regels:

  • Het plaatsen van copyright beschermd materiaal, het noemen van illegale activiteiten/URL's en het noemen van het bezit ervan is niet toegestaan.
  • Vragen die op het Forum worden gesteld, worden ook op het Forum beantwoord. Er wordt dus niet gevraagd om reacties via e-mail.
  • Er wordt niet gespammed. Hieronder vallen ook het plaatsen van reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities.
  • Behandel elkaar met respect (algemene gedragsregels). Gebruiker zal geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende en/of seksueel georiënteerde berichten plaatsen. Verder dient Gebruiker zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels.
  • Het is ten strengste verboden porno of pornografisch materiaal op het Forum te plaatsen.
  • Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door Gebruiker geplaatste berichten. Gebruiker verklaart zich akkoord om de Beheerders van het Forum te vrijwaren van enige door Gebruiker veroorzaakte schade.

Als Gebruiker zich niet houdt aan deze Gebruikersregels of aanwijzingen van de Beheerders niet opvolgt, kan Gebruiker onmiddellijk en permanent verbannen worden en zal eventueel de Internet Service Provider (ISP) van Gebruiker op de hoogte worden gesteld van het gedrag van Gebruiker. Het IP adres van de computer van Gebruiker wordt bij ieder bericht opgeslagen voor het geval de toegang tot het Forum ontzegd moet worden of de ISP van Gebruiker benaderd moet worden. Verder bewaart het systeem cookies op de computer van Gebruiker. Deze cookies bevatten geen informatie die in het Forumprofiel van Gebruiker opgegeven wordt. Gebruiker stemt ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder toestemming van de Gebruiker, behoudens in het geval dat de Forum Manager een formele klacht of gerechtelijke vordering heeft ontvangen.

De Beheerders van het Forum hebben het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en berichtensecties te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Het e-mailadres dat Gebruiker opgeeft, wordt alleen gebruikt voor het activeren van het account en wachtwoord van Gebruiker, voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als Gebruiker zijn of haar wachtwoord vergeet en voor het informeren over wijzigingen in deze Gebruikersregels. Ook kan Gebruiker er zelf voor kiezen om bepaalde, door hem of haar zelf te kiezen, notificaties (bijv. van nieuwe berichten) via e-mail te ontvangen.

Gebruiker heeft de mogelijkheid een meer gedetailleerd profiel aan te maken. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de informatie in dit profiel respectvol en juist te houden. Enige informatie die de Beheerders van het Forum onjuist of onzedelijk beschouwen, zal worden verwijderd, met of zonder berichtgeving vooraf. Gepaste sancties, zoals hierboven beschreven, kunnen volgen.

De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor zijn doen en laten op het Forum.
De Beheerders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door Gebruikers.  

In het geval de inhoud van deze Gebruikersregels wijzigen, zal Gebruiker daarover worden geïnformeerd. Door daarna gebruik te blijven maken van het Forum, verklaart gebruiker de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben gelezen, de gewijzigde Gebruikersregels volledig te hebben begrepen en volledig met alle gestelde gewijzigde voorwaarden in te stemmen.

In alle gevallen waarin de NL Computer Forum Gebruikersregels niet voorzien, beslist de Forum Manager. Deze beslissing is voor alle betrokken partijen bindend.